vivo产品页

Moderan 2.5D dizajn

Velika baterija od 5000mAh

Bočni čitač otiska prsta

AI dvostruka zadnja kamera

Odricanje od odgovornosti:

 • Podaci sa testiranja dobijeni su od vivo laboratorija.
 • Dostupna memorija je u praksi manja zbog mesta koje u memorijskom prostoru zauzimaju operativni sistem i unapred instalirane aplikacije.
 • Prošireni RAM od 1 GB postiže se softverskim putem.
 • Tipičan kapacitet baterije je 5000 mAh, a nominalni kapacitet iznosi 4910 mAh.
 • Podaci sa testiranja dobijeni su od vivo laboratorija i mogu poslužiti samo kao referenca. Rezultati testiranja mogu da variraju u različitim uslovima.
 • Veličina ekrana je 6,51 inča, mereno po dijagonali pravilnog pravougaonika. Stvarna veličina displeja je neznatno manja.
 • Filtriranje plave svetlosti funkcioniše samo kada je omogućen režim za zaštitu vida.
 • Podatak o 0,232 sekunde dobijen je iz vivo laboratorija. Vreme otključavanja iznosi 0,232 sekunde sa uključenim ekranom, odnosno 0,355 sekundi ako je ekran prethodno bio isključen. Stvarne vrednosti mogu se razlikovati u zavisnosti od okruženja.
 • Center Turbo i AI Turbo dostupni su na svim modelima iz serije.
 • Slike proizvoda i njihovih karakteristika prikazane su samo radi ilustracije; slike koje su prikazane na ekranu su simulirane i služe samo u svrhu demonstracije. Merodavan je stvarni proizvod.
 • Svi podaci se zasnivaju na tehničkim parametrima dizajna, rezultatima testiranja u laboratoriji i podacima testiranja dobijenim od dobavljača. Stvarne performanse se mogu razlikovati u zavisnosti od verzije softvera, konkretnih uslova u kojima se vrši testiranje i modela telefona. Sva poređenja prikazana na ovoj stranici odnose se samo na vivo proizvode.
 • Neke specifikacije, parametri i delovi proizvoda se mogu razlikovati zbog promene dobavljača ili razlike u proizvodnim serijama i u skladu sa tim vivo može bez prethodnog obaveštenja ažurirati opise na ovoj stranici.
 • Vrednosti piksela se mogu razlikovati u različitim režimima kamere i zavise od stvarne upotrebe.
 • Specifičnom stopom apsorpcije (SAR) se kvantifikuje maksimalni nivo izlaganja korisnika elektromagnetnim talasima. Maksimalna SAR vrednost iznosi 2 W/kg za glavu i telo. SAR vrednost za Y16: glava 0.58 W/kg; telo 1.17 W/kg.