Pravna obaveštenja

Pristupom, pregledanjem, obeležavanjem, deljenjem i/ili korišćenjem ovog veb-sajta, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da pristajete da budete obavezani sledećim uslovima, kao i da ćete poštovati sve primenljive zakone i propise.

 • 1. Rešavanje sporova

  Informacije u skladu sa dokumentom § 36 VSBG (nemački zakon o rešavanju potrošačkih sporova) (primenjive su samo u Nemačkoj ):

  Nismo voljni niti u obavezi da učestvujemo u postupcima rešavanja sporova pred arbitražnim odborom za rešavanje sporova potrošača.

  Rešavanje sporova u EU (primenjivo je samo u zemljama članicama EU ):

  Evropska komisija pruža platformu koja omogućava korisnicima i trgovcima da reše sporove u vezi sa onlajn kupovinama uz pomoć nepristrasnog odbora za rešavanje sporova:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Naša imejl adresa: info@vivo.com

  Nismo voljni niti u obavezi da učestvujemo u postupcima rešavanja sporova pred arbitražnim odborom za rešavanje sporova potrošača.

 • 2. Izjava o ograničenju odgovornosti

  Sadržaj veb sajtova

  Sadržaj naših veb sajtova kreiran je sa maksimalnom brigom. Međutim, mi ne možemo da garantujemo tačnost, potpunost i aktuelnost sadržaja. Informacije i detalji na tim stranicama ne predstavljaju nikakvo osiguranje niti garanciju, ni izričitu ni impliciranu. Pogotovo ne predstavljaju nikakvo prećutno obećanje niti garanciju u vezi sa stanjem, podesnošću za prodaju, pogodnošću za određene svrhe ili nekršenjem zakona i patenata.

  Proizvodi prikazani na ovom veb sajtu predstavljaju primere proizvoda dostupnih od kompanije vivo. Nakon roka za objavljivanje pojedinih stranica, može da dođe do promena proizvoda i usluga. Opisi proizvoda ili usluga, uključujući, između ostalog, funkcije i konfiguraciju proizvoda, mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje ili regiona. Ne garantujemo da su prikazani brendovi ili proizvodi dostupni u vašoj zemlji. Zadržavamo pravo da promenimo dizajn ili oblik, da unesemo izmene u tehničku specifikaciju, odstupanja u nijansi boje i promene u domenu isporuke ili usluga. Ilustracije mogu da prikazuju i dodatni pribor, specijalnu opremu ili druge stavke koje ne predstavljaju deo standardne isporuke ili usluge. Uzrok odstupanja boja je tehničke prirode. Pojedinačne stranice takođe mogu da sadrže tipove i usluge koji se ne nude u pojedinim zemljama.

  Sve navedene cene predstavljaju preporučene maloprodajne cene i mogu da se razlikuju od onih u prodavnicama.

  Veze

  Na našim veb sajtovima naći ćete u veze ka drugim stranicama na internetu. Želimo da napomenemo da mi nemamo nikakvog uticaja na dizajn i sadržaj veb sajtova ka kojima vode navedene veze. Zbog toga ne možemo da garantujemo aktuelnost, tačnost, potpunost ni kvalitet informacija navedenih na tim veb sajtovima. Imajući to u vidu, ograđujemo se od kompletnog sadržaja tih sajtova. Ova deklaracija se odnosi na sve veze ka spoljašnjim sajtovima i njihovom sadržaju na našim veb sajtovima. Ako saznamo za bilo kakvo kršenje zakona na povezanim veb sajtovima, uklonićemo te veze bez nepotrebnog odlaganja.

  Promene veb sajta

  Zadržavamo pravo da primenimo poboljšanja ili promene kad je reč o informacijama, uslugama, proizvodima i drugom sadržaju veb sajta u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.

 • 3. Prava na intelektualnu svojinu

  Autorska prava

  Sav tekst, slike, grafika, zvukovi, video i datoteke animacija, njihov raspored, kao i raspored i prezentacija veb sajta, uključujući softverski kôd u njegovoj osnovi, podležu autorskim pravima i drugim zakonima za zaštitu intelektualne svojine. Oni se ne smeju reprodukovati, uređivati, distribuirati ni koristiti na bilo koji drugi način izvan ograničenja zakona o autorskim pravima bez prethodnog pisanog odobrenja. Preuzimanja i kopije ovog veb sajta dozvoljeni su samo za privatnu nekomercijalnu upotrebu.

  Žigovi

  Svi žigovi prikazani, pomenuti ili na drugi način upotrebljeni na veb-sajtovima podležu pravima na žigove kompanije vivo Mobile Communication Co., Ltd. Kina („vivo"), osim ukoliko nije drugačije naznačeno. To se posebno odnosi na imena modela i logotipe kompanije vivo. Oni ne smeju da se kopiraju, menjaju, distribuiraju niti koriste na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije vivo.

 • 4. Zaštita podataka

  Bezbednost vaših ličnih podataka nam je važna. Na osnovu naše politike za zaštitu podataka, naša kompanija je preduzela tehničke i organizacione mere da primeni zahteve primenljivih zakona za zaštitu podataka.

  Informacije o ličnim podacima prikupljenim dok koristite naše veb sajtove i svrhama obrade možete pronaći u obaveštenju o privatnosti, kao i u objašnjenje upotrebe kolačića.

  Želimo da naznačimo da pri prenosu podataka preko interneta mogu da postoje bezbednosni propusti. Nije moguće u potpunosti zaštititi podatke od pristupa trećih strana.

 • 5. Ograničenje odgovornosti

  Ni vivo ni njegove filijale, podružnice, direktori, agenti, zaposleni ili drugi predstavnici neće biti odgovorni ni za kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu, posledičnu, kaznenu i/ili druge štete, uključujući, između ostalog, gubitak profita ili prihoda, gubitak podataka i/ili gubitak poslovanja, u vezi sa ovim veb-sajtom ili upotrebom odnosno nemogućnošću upotrebe ovog veb-sajta ili oslanjanjem na sadržaj na njemu, čak ni ako je vivo obavešten o mogućnosti takve štete.