Početak

>

Podrška

>

Nadogradnja sistema i uputstvo za upotrebu

>

V21 5G

V21 5G

Vodič

Funtouch OS

Priručnik za korisnike

Alati

PD2083F_EX_A_36.9.25New

Datum objavljivanja : 2023-03-01

Veličina datoteke : 4096M

Preuzimanja : 11

Preuzmi

V21 5G.pdf

Veličina datoteke : 2.8M

Preuzmi

MTP Driver

Veličina datoteke : 1.87M

Sistem podrške : Windowns

Upravljački programi za vivo korisnike za upravljanje datotekama pametnog telefona na računarima.

Preuzmi