Početak

>

Podrška

>

Nadogradnja sistema i uputstvo za upotrebu

>

Y72 5G

Y72 5G

Vodič

Funtouch OS

Priručnik za korisnike

Alati

PD2069F_EX_A_38.12.1New

Datum objavljivanja : 2023-03-01

Veličina datoteke : 3584M

Preuzimanja : 44

Preuzmi

Y72 5G.pdf

Veličina datoteke : 2.5M

Preuzmi

MTP Driver

Veličina datoteke : 1.87M

Sistem podrške : Windowns

Upravljački programi za vivo korisnike za upravljanje datotekama pametnog telefona na računarima.

Preuzmi