vivo

Početak

>

Podrška

>

Nadogradnja sistema i uputstvo za upotrebu

>

Y21

Y21

Vodič

Funtouch OS

Priručnik za korisnike

Alati

PD2139F_EX_A_3.5.4New

Datum objavljivanja : 2022-05-19

Veličina datoteke : 6041.6M

Preuzimanja : 2

Preuzmi

Y21.pdf

Veličina datoteke : 2.0M

Preuzmi

MTP Driver

Veličina datoteke : 1.87M

Sistem podrške : Windowns

Upravljački programi za vivo korisnike za upravljanje datotekama pametnog telefona na računarima.

Preuzmi