vivo

Početak

>

Podrška

>

Nadogradnja sistema i uputstvo za upotrebu

>

Y21s

Y21s

Vodič

Funtouch OS

Priručnik za korisnike

Alati

PD2138F_EX_A_36.16.2New

Datum objavljivanja : 2022-11-08

Veličina datoteke : 4096M

Preuzimanja : 23

Preuzmi

Y21s.pdf

Veličina datoteke : 1.4M

Preuzmi

MTP Driver

Veličina datoteke : 1.87M

Sistem podrške : Windowns

Upravljački programi za vivo korisnike za upravljanje datotekama pametnog telefona na računarima.

Preuzmi