Početak

>

Podrška

>

Nadogradnja sistema i uputstvo za upotrebu

>

Y21s

Y21s

Vodič

Funtouch OS

Priručnik za korisnike

Alati

PD2138F_EX_A_36.22.2New

Datum objavljivanja : 2023-08-14

Veličina datoteke : 4198.4M

Preuzimanja : 29

Preuzmi

Y21s.pdf

Veličina datoteke : 1.4M

Preuzmi

MTP Driver

Veličina datoteke : 1.87M

Sistem podrške : Windowns

Upravljački programi za vivo korisnike za upravljanje datotekama pametnog telefona na računarima.

Preuzmi