Disclaimer

 • กล้องหน้า 44MP จะแสดงผลภาพความละเอียด 44MP เมื่อถ่ายในโหมด "ถ่ายภาพความละเอียดสูง" และจะแสดงผลภาพความละเอียด 10MP เมื่อถ่ายภาพในโหมดทั่วไป
 • ความหนาตัวเครื่อง 7.36 มม. ไม่รวมส่วนของตัวกล้อง ความหนาตัวเครื่องของ V23e 5G สี Moonlight Shadow มีความหนา 7.36 มม. และตัวเครื่องสี Sunshine Coast มีความหนา 7.41 มม. เนื่องจากการเคลือบสีสองชั้น น้ำหนัก 172 กรัม ขนาดและน้ำหนักจริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความแตกต่างในกระบวนการผลิต วิธีการวัดและการจัดหาวัสดุ
 • เมื่อใช้งานคู่กับอุปกรณ์ชาร์จมาตรฐานของ vivo (อะแดปเตอร์ FlashCharge 11V/4A) V23e 5G สามารถรองรับ FlashCharge สูงสุด 44W กำลังชาร์จจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โปรดอ้างอิงจากการใช้งานจริง
 • ข้อมูลการชาร์จอ้างอิงจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ vivo ภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิโทรศัพท์ 25℃ ± 1℃ โดยชาร์จเมื่อระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ 1% ปิดหน้าจอ เปิดโหมดเครื่องบิน และใช้หัวชาร์จและสาย USB ของ vivo ความเร็วในการชาร์จจริงอาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ
 • RAM / ROM ที่ใช้ได้จริงอาจน้อยกว่าที่ได้ระบุไว้เนื่องจากการจัดเก็บระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
 • รองรับทั้งเครือข่าย SA และ NSA 5G ความสามารถในการรองรับสัญญาณ SA นั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย และซอฟท์แวร์ที่ใช้ โหมดเครือข่าย 5G และความครอบคลุมจริงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย
 • กล้อง Super-Wide Angle จะจับภาพที่มุมมอง 105° เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์
 • กล้องหลัง 50MP จะแสดงผลภาพความละเอียด 50MP เมื่อถ่ายในโหมด "ถ่ายภาพความละเอียดสูง" และจะแสดงผลภาพความละเอียดอื่น ๆ เมื่อถ่ายภาพในโหมดที่แตกต่างกัน
 • โปรดใช้ฟิล์มกันรอยหน้าจอมาตรฐานของ vivo เพื่อความแม่นยำในการแสกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ
 • การเข้าถึงฟีเจอร์อาจแต่งต่างกันไปตามภูมิภาคที่อยู่อาศัย ภาพของผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาการแสดงผลในหน้าก่อนหน้านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดทดลองใช้งานที่ตัวผลิตภัณฑ์จริง
 • เนื่องจากข้อกำหนดพารามิเตอร์หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเออร์ และชุดการผลิต vivo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายในหน้านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลทั้งหมดขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์การออกแบบทางเทคนิคของ vivo ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและข้อมูลการทดสอบของซัพพลายเออร์ ประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อมการทดสอบที่จำเพาะและรุ่นของโทรศัพท์ การเปรียบเทียบทั้งหมดที่แสดงในหน้านี้อ้างถึงผลิตภัณฑ์ vivo เท่านั้น