หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

X60 Pro

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD2059F_EX_A_6.9.4New

วันที่เผยแพร่ : 2022-08-12

ขนาดไฟล์ : 4403.2M

ดาวน์โหลด : 471

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด