หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

V23e 5G

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD2159F_EX_A_6.7.1New

วันที่เผยแพร่ : 2022-05-20

ขนาดไฟล์ : 3788.8M

ดาวน์โหลด : 2165

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด