หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

V23 5G

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD2167BF_EX_A_12.0.14.3.W20.V000L1New

วันที่เผยแพร่ : 2022-08-12

ขนาดไฟล์ : 4300.8M

ดาวน์โหลด : 2424

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด