หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

X80

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD2183F_EX_A_12.0.11.10.W20.V000L1New

วันที่เผยแพร่ : 2022-08-12

ขนาดไฟล์ : 5529.6M

ดาวน์โหลด : 547

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด