หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

X21

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1728F_EX_A_6.10.11New

วันที่เผยแพร่ : 2021-05-12

ขนาดไฟล์ : 3072M

ดาวน์โหลด : 1420

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด