หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

Y81

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1732F_EX_A_2.6.3New

วันที่เผยแพร่ : 2020-08-08

ขนาดไฟล์ : 3072M

ดาวน์โหลด : 5290

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด