หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

Y71

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1731F_EX_A_1.19.2New

วันที่เผยแพร่ : 2021-03-11

ขนาดไฟล์ : 2560M

ดาวน์โหลด : 19481

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด