หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

V5Lite

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1612BF_EX_A_2.11.2New

วันที่เผยแพร่ : 2019-05-06

ขนาดไฟล์ : 1536M

ดาวน์โหลด : 2611

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด