หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

V7

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1718F_EX_A_3.13.2New

วันที่เผยแพร่ : 2020-02-18

ขนาดไฟล์ : 2355.2M

ดาวน์โหลด : 5140

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด