หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

V11i

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1813F_EX_A_8.8.20New

วันที่เผยแพร่ : 2022-08-12

ขนาดไฟล์ : 3276.8M

ดาวน์โหลด : 10004

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด