หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

Y95

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1818F_EX_A_1.21.6New

วันที่เผยแพร่ : 2022-08-12

ขนาดไฟล์ : 3072M

ดาวน์โหลด : 7839

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด