หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

Y91

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1818CF_EX_A_1.13.0New

วันที่เผยแพร่ : 2022-08-12

ขนาดไฟล์ : 2560M

ดาวน์โหลด : 5932

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด