หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

Y91i

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1818GF_EX_A_1.21.21New

วันที่เผยแพร่ : 2022-01-07

ขนาดไฟล์ : 1945.6M

ดาวน์โหลด : 6180

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด