หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

V15 Pro (6+128)

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1832F_EX_A_8.8.1New

วันที่เผยแพร่ : 2021-09-17

ขนาดไฟล์ : 3686.4M

ดาวน์โหลด : 14624

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด