หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

NEX 3

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1924F_EX_A_6.17.5New

วันที่เผยแพร่ : 2021-11-08

ขนาดไฟล์ : 3481.6M

ดาวน์โหลด : 2074

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด