หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

Y15 2020

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD1901BF_EX_A_6.12.11New

วันที่เผยแพร่ : 2021-10-22

ขนาดไฟล์ : 3891.2M

ดาวน์โหลด : 16517

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด