หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

V20 Pro

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD2020F_EX_A_6.10.9New

วันที่เผยแพร่ : 2022-02-25

ขนาดไฟล์ : 3788.8M

ดาวน์โหลด : 6009

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด