หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

Y1s

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD2014F_EX_A_1.13.34New

วันที่เผยแพร่ : 2022-08-12

ขนาดไฟล์ : 3174.4M

ดาวน์โหลด : 2216

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด