หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

V20 SE

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD2038F_EX_A_6.9.8New

วันที่เผยแพร่ : 2022-06-24

ขนาดไฟล์ : 3584M

ดาวน์โหลด : 2739

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด