หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

Y12s

Funtouch OS

เครื่องมือ

PD2036F_EX_A_6.13.0New

วันที่เผยแพร่ : 2022-05-05

ขนาดไฟล์ : 3584M

ดาวน์โหลด : 14252

ดาวน์โหลด

MTP Driver

ขนาดไฟล์ : 1.87M

การสนับสนุน : windows

ไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้ vivo ที่สามารถจัดการไฟล์ในสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด