Welcome to vivo Support

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro

ทำไมไม่มีการซ่อนไอคอนบนโทรศัพท์ของฉัน ?

โทรศัพท์ vivo มีแอปป้องกันไวรัสหรือไม่ ?

​โทรศัพท์ vivo รองรับเทคโนโลยีตรวจสอบและเฝ้าติดตามระบบเครือข่ายหรือไม่ ?

จะซ่อนไอคอนได้อย่างไร ?

จะเข้าถึงการอนุญาตสิทธิ์บนโทรศัพท์ของฉันได้อย่างไร ?

​ฉันควรทำอย่างไรหากโทรศัพท์ติดไวรัส ?

ทำไมไม่มีโหมดผู้มาเยือน (โหมดยืมโทรศัพท์) บนโทรศัพท์ของฉัน ?

จะเปิด/ปิดการอนุญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักได้อย่างไร ?

โทรศัพท์รุ่นใดบ้างที่รองรับการชำระเงินด้วยลายนิ้วมือผ่านวีแชท (WeChat) ?

จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านใดเมื่อดำเนินการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดหรือล้างข้อมูลทั้งหมด ?

โทรศัพท์ vivo รองรับการชำระเงินด้วยกูเกิ้ลเพย์ (Google Pay) หรือไม่ ?

ฉันควรทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่านของการซ่อนไอคอน ?

จะปิดใช้งานโหมดผู้มาเยือน (โหมดการยืมโทรศัพท์) ได้อย่างไร ?

โหมดผู้มาเยือนคืออะไร (โหมดการยืมโทรศัพท์) ?

จะเปิดใช้งานโหมดผู้มาเยือน (โหมดการยืมโทรศัพท์) ได้อย่างไร ?

โทรศัพท์รุ่นใดบ้างที่รองรับการชำระเงินด้วยลายนิ้วมือผ่านอาลีเพย์ (Alipay) ?

เพลงและวิดีโอ
ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมทดลองใช้ Android 14 สำหรับ X90 Pro