ໜ້າຫຼັກ

>

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄຸກ​ກີ້

ນະໂຍບາຍຄຸກກີ້ຂອງ vivo

15 ມິຖຸນາ, 2023


ນະໂຍບາຍຄຸກກີ້ນີ້ອະທິບາຍປະເພດຕ່າງໆຂອງຄຸກກີ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ອາດຈະໃຊ້ໂດຍ vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ພວກເຮົາ" ຫຼື "ເຮົາ", ທີ່ມີທີ່ຢູ່ຈົດທະບຽນຢູ່ທີ່ No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China) ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "ການບໍລິການ"). ນະໂຍບາຍນີ້ຍັງອະທິບາຍວິທີທີ່ພວກເຮົາຈັດການຄຸກກີ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

1.         ຄຸກກີ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນຫຍັງ?

ຄຸກກີ້ແມ່ນໄຟລ໌ຂໍ້ຄວາມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເວັບໄຊທ໌ຈັດເກັບໃນຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌. ຄຸກກີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາປັບປະສົບການຂອງທ່ານໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນສ່ວນຕົວ, ຈື່ການກຳນົດຄ່າຂອງທ່ານໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂຄສະນາ ແລະ ການຊອກຫາເວັບ. ຄຸກກີ້ຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນປາຍທາງສະເພາະທີ່ໃຊ້. ແນວໃດກໍຕາມ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທັນທີກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ເນື້ອໃນຂອງຄຸກກີ້ສາມາດກູ້ຄືນ ແລະ ອ່ານໄດ້ໂດຍເຊີບເວີທີ່ສ້າງຄຸກກີ້ເທົ່ານັ້ນ.

 

ພວກເຮົາອາດຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືຄຸກກີ້ ເຊັ່ນ: ພິກເຊວ ຫຼື ເວັບບີຄອນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຄຸກກີ້ເປີດໃຊ້ງານ. ພິກເຊວໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອ່ານຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປຫາເຊີບເວີຂອງພວກເຮົາ ແລະ/ຫຼື ເຊີບເວີຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ເພື່ອວິເຄາະການໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນ ແລະ ການໂຄສະນາທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ. ພິກເຊວເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ຖືກຈັດການໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບຄຸກກີ້. ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂນບາຍນີ້, ພວກເຮົາເອີ້ນເຕັກໂນໂລຊີຂ້າງເທິງລວມກັນວ່າ "ຄຸກກີ້".

 

ພວກເຮົາຈະເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ (ເຊັ່ນ ຊື່, ເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ພິກັດ GPS ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ.) ທີ່ສາມາດໃຊ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງເພື່ອລະບຸໂດຍກົງ, ຕິດຕໍ່ ຫຼື ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງບຸກຄົນຢ່າງຖືກຕ້ອງຜ່ານຄຸກກີ້ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເກັບກຳຕົວລະບຸຜູ້ໃຊ້ປາຍທາງທີ່ເປັນນາມແຝງ (ເຊັ່ນ ID ຄຸກກີ້ນາມແຝງ, ID ການໂຄສະນານາມແຝງ ແລະ ອື່ນໆ.), ທີ່ຢູ່ IP ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບອຸປະກອນ/ບຣາວເຊີ.

 

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ໃນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະສະແດງປ້າຍຄຸກກີ້ ແລະ ໃຫ້ນະໂນຍາຍຄຸກກີ້ນີ້ແກ່ທ່ານ. ຖ້າທ່ານສືບຕໍ່ໃຊ້ການບໍລິການ, ຈະຖືວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຄຸກກີ້ເພື່ອປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມນະໂຍບາຍຄຸກກີ້ນີ້.

2.         ຄຸກກີ້: ປະເພດ, ໝວດ ແລະ ຈຸດປະສົງການໃຊ້

2.1 ປະເພດ

ພວກເຮົາແບ່ງປະເພດຄຸກກີ້ອອກເປັນສອງປະເພດຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:

 

a)      ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທຳອິດ

ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທຳອິດຖືກວາງໂດຍເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານກຳລັງເຂົ້າເບິ່ງ, ໂດຍຖືກຕ້ອງຍິ່ງຂຶ້ນໃນໂດເມນຂອງເວັບໄຊທ໌. ເວັບໄຊທ໌ເກືອບທັງໝົດຕ້ອງໃຊ້ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທຳອິດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສະໜອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງມັນຄ່ອງຕົວ. ເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານກຳລັງເຂົ້າເບິ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທຳອິດໄດ້.

 

b)      ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທີສາມ

ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນຄຸກກີ້ທີ່ຕັ້ງໂດຍໂດເມນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນໂດເມນທີ່ທ່ານກຳລັງເຂົ້າເບິ່ງ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຍັງອາດຈະສະແດງເນື້ອໃນຈາກເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທີສາມຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ ຫຼື ບຣາວເຊີຂອງທ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວເຂົ້າເບິ່ງ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການໃຊ້ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ໂດຍພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄຸກກີ້ຂອງພວກເຂົາ.

 

2.2   ໝວດ ແລະ ຈຸດປະສົງການໃຊ້

ສາມາດແບ່ງຄຸກກີ້ອອກເປັນສີ່ໝວດຕາມຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

 

a)      ຄຸກກີ້ທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄຸກກີ້ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນການໃນເວັບໄຊທ໌ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆຂອງພວກເຮົາ. ພວກມັນລວມມີ, ຕົວຢ່າງ: ຄຸກກີ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບພື້ນທີ່ປອດໄພຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າບໍ່ມີຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການແກ່ທ່ານໄດ້ ເຊັ່ນ: ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ການສະແດງຂໍ້ມູນເວັບໄຊທ໌.

 

b)      ຄຸກກີ້ຟັງຄ໌ຊັນໃຊ້ງານ

ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອຈົດຈຳທ່ານເມື່ອທ່ານກັບຄືນສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເຂົ້າສູ່ລະບົບການບໍລິການອື່ນໆຂອງພວກເຮົາ. ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາອາດຈະຈັດເກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດຂອງທ່ານໄວ້ໃນຄຸກກີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາສະແດງການບໍລິການທີ່ແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະກັບພາກພື້ນຂອງທ່ານ.

 

c)       ຄຸກກີ້ດ້ານການວິເຄາະ/ການດຳເນີນງານ

ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຈົດຈຳ ແລະ ນັບຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງສຳຫຼວດການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແນວໃດ ເຊັ່ນ: ເບິ່ງໜ້າທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງວິທີການທີ່ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກ.

ພວກເຮົາໃຊ້ Google Analytics ("GA"), Contentsquare ("CS"), ແລະ ຄຸກກີ້ດ້ານການວິເຄາະ/ການດຳເນີນງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ.

ຕາມທີ່ Google ລະບຸໄວ້, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງໂດຍຄຸກກີ້ GA ຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີ Google ແລະ ທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານຈະຖືກຫຍໍ້ເຂົ້າໂດຍ Google ກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ໃນກໍລະນີພິເສດເທົ່ານັ້ນ, ທີ່ຢູ່ IP ເຕັມຂອງທ່ານຈະຖືກສົ່ງຫາເຊີບເວີ Google ແລະ ຖືກຫຍໍ້ເຂົ້າບ່ອນນັ້ນ. ໃນນາມຂອງພວກເຮົາ, Google ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການລວບລວມລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳໃນເວັບໄຊທ໌ ແບະ ໃຫ້ການບໍລິການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳເວັບໄຊທ໌ ແລະ ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ. ທີ່ຢູ່ IP ທີ່ຖືກສົ່ງຈາກບຣາວເຊີຂອງທ່ານເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Google Analytics ຈະບໍ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ Google ເກັບໄວ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງສູນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ GA ທີ່ https://support.google.com/analytics/#topic=1008008.

ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງໂດຍຄຸກກີ້ CS ຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີ CS ພາຍໃນ EEA. ສຳລັຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການ Contentsquare ທີ່ https://contentsquare.com/services-privacy-policy/.

ໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາຄຸກກີ້ດ້ານການວິເຄາະ/ການດຳເນີນງານ ໂດຍທົ່ວໄປຈະແຕກຕ່າງກັນໄປໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານເປີດເບິ່ງໜ້າເວັບສູງສຸດ 13 ເດືອນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດປະສົງຂອງຄຸກກີ້ແຕ່ລະອັນ.

 

d)      ຄຸກກີ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍ

ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ບັນທຶກການໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໂດຍທ່ານ, ໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ລິ້ງທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕາມ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ການໂຄສະນາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານຍິ່ງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງອາດຈະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເລືອກຢ່າງລະອຽດຂອງພວກເຮົາສຳລັບຈຸດປະສົງນີ້ ເຊັ່ນ TikTok, Google ແລະ Twitter. ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍພິກເຊວ TikTok ຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີຂອງພວກມັນໃນສິງກະໂປ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເຖິງນະໂຍບາຍຄຸກກີ້ຂອງແພລດຟອມ TikTok ທີ່ https://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/en. ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຸກກີ້ GA ຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີ Google ຕາມປົກກະຕິ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍລະນີຂອງຄຸກກີ້ທີ່ກຳນົດເປົ້າໝາຍ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງສູນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ GA ທີ່ https://support.google.com/analytics/#topic=1008008.

ພວກເຮົາ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດທີ່ເລືອກຢ່າງລະອຽດຂອງພວກເຮົາ ອາດຈະໃຊ້ຄຸກກີ້ທີ່ກຳນົດເປົ້າໝາຍເມື່ອພວກເຮົາສະແດງໂຄສະນາສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າເວັບໄຊທ໌ ແລະ ການໂຄສະນາໃດທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ແລະ ການໂຄສະນາໃດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ໂຕ້ຕອບກັບ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້, ເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມອາດຈະໃຫ້ການໂຄສະນາແກ່ທ່ານທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານອາດຈະສາມາດປັບຄວາມມັກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ໃນເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານີ້. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ:

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en

Google: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

 

e)       ຄຸກກີ້ອື່ນໆ

ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນ.

3.         ການຈັດການຄຸກກີ້ - ການຕັ້ງຄ່າບຣາວເຊີ

ບຣາວເຊີທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດການຄຸກກີ້ຕາມການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານເອງ (ການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ລຶບ, ບລັອກ ແລະ ອະນຸຍາດຄຸກກີ້).

 

ຕໍ່ໄປນີ້ທ່ານຈະຊອກພົບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີຈັດການຄຸກກີ້ດ້ວຍບຣາວເຊີທົ່ວໄປ:

  ລິ້ງ: “Google Chrome

  ລິ້ງ: “Internet Explorer

  ລິ້ງ: “Firefox

  ລິ້ງ: “Microsoft Edge

  ລິ້ງ: “Apple Safari

ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານບາງຄຸກກີ້ໄດ້ທຸກເວລາ, ແຕ່ການປິດໃຊ້ງານພວກມັນອາດຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງການບໍລິການ.

4.         ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆກໍຕາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄຸກກີ້ນີ້ ຫຼື ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍພວກເຮົາ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍງານບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ສິດທິໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ກະລຸນາແຕະ ບ່ອນນີ້. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຈັດການກັບຄຳຂໍຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ໃຫ້ຊັກຊ້າເກີນຄວນ, ແລະ ໃນກໍລະນີໃດໆກໍຕາມພາຍໃນຂີດຈຳກັດເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ບັງຄັບໃຊ້.

ວິທີປະຕິບັດທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງໃນນະໂຍບາຍຄຸກກີ້ນີ້ຈະຖືກດຳເນີນການຕາມ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາລະລາຍອຽດກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ.