vivo

ໜ້າຫຼັກ

>

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄຸກ​ກີ້

ນະໂຍບາຍຄຸກກີ້ຂອງ vivo

ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: 1 ຕຸລາ 2020

ນະໂຍບາຍຄຸກກີ້ນີ້ອະທິບາຍປະເພດຕ່າງໆຂອງຄຸກກີ້ທີ່ອາດຈະໃຊ້ຮ່ວມກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄວບຄຸມໂດຍ vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ "vivo", "ພວກເຮົາ" ຫຼື "ເຮົາ"), ທີ່ມີທີ່ຢູ່ຈົດທະບຽນຢູ່ທີ່ No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, China. ນະໂຍບາຍນີ້ຍັງອະທິບາຍວິທີທີ່ພວກເຮົາຈັດການຄຸກກີ້.

1.       ຄຸກກີ້ແມ່ນຫຍັງ?

ຄຸກກີ້ແມ່ນໄຟລ໌ຂໍ້ຄວາມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເວັບໄຊທ໌ຈັດເກັບໃນຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌. ຄຸກກີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບປະສົບການຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນສ່ວນຕົວໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຈື່ການກຳນົດຄ່າຂອງທ່ານໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂຄສະນາ ແລະ ການຊອກຫາເວັບ. ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງ vivo, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຍອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດຄຸກກີ້ຄຸກກີ້ຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນປາຍທາງສະເພາະທີ່ໃຊ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທັນທີກ່ຽວຂ້ອງຕົວຕົນຂອງທ່ານ.

 

ກະລຸນາຈື່ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າເນື້ໃນຂອງຄຸກກີ້ສາມາດກູ້ຄືນ ແລະ ອ່ານໄດ້ໂດຍເຊີບເວີທີ່ສ້າງຄຸກກີ້ເທົ່ານັ້ນ.

 

2.       ຄຸກກີ້: ປະເພດ, ໝວດ ແລະ ຈຸດປະສົງການໃຊ້

2.1  ປະເພດ

ພວກເຮົາແບ່ງປະເພດຄຸກກີ້ອອກເປັນສອງປະເພດຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:

 

a)     ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທຳອິດ

ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທຳອິດໝາຍເຖິງຄຸກກີ້ພາຍໃນ ແລະ ໂດຍກົງ (ຍັງເອີ້ນວ່າ "ຄຸກກີ້ຖາວອນ") ແລະ ມັກຈະຈຳເປັນສຳລັບເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ຄຸນສົມບັດໃນເວັບໄຊທ໌ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ຢາງເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈື່ການກຳນົດຄ່າຂອງທ່ານຫຼັງຈາກທ່ານອອກຈາກເວັບໄຊທ໌ ເຊັ່ນ ການກຳນົດພາສາ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ເລືອກໃຊ້. ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ຖືກກຳນົດໂດຍເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານກຳລັງເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ທີ່ເວັບໄຊທ໌ທີ່ສາມາດອ່ານພວກມັນເທົ່ານັ້ນ.

 

b)     ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທີສາມ

ຄຸກກີ້ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນຄຸກກີ້ຕິດຕາມ ຫຼື ຄຸກກີ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍໃໝ່ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ຄຸກກີ້ທາງອ້ອມຈຶ່ງມີໄວ້ເພື່ອການໂຄສະນາ ຫຼື ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການທ່ອງເວັບ. ເວັບໄຊທ໌ຂອງ vivo ອາດຈະໃຊ້ການບໍລິການພາຍນອກດັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ ບາງໜ້າຂອງພວກເຮົາສະແດງຜົນເນື້ອໃນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາຍນອກ ເຊັ່ນ YouTube, Google ແລະ Twitter.

2.2  ໝວດ ແລະ ຈຸດປະສົງການໃຊ້

ສາມາດແບ່ງຄຸກກີ້ອອກເປັນສີ່ໝວດຕາມຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

 

a)     ຄຸກກີ້ທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄຸກກີ້ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນການໃນເວັບໄຊທ໌ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆຂອງພວກເຮົາ. ພວກມັນລວມມີ, ຕົວຢ່າງ ຄຸກກີ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບພື້ນທີ່ຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າບໍ່ມີຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການແກ່ທ່ານໄດ້ ເຊັ່ນ ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ການສະແດງຜົນຂໍ້ມູນເວັບໄຊທ໌.

 

b)     ຄຸກກີ້ຟັງຄ໌ຊັນໃຊ້ງານ

ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອຈົດຈຳທ່ານເມື່ອທ່ານກັບຄືນສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆຂອງພວກເຮົາ. ຕົວຢ່າງ ພວກເຮົາອາຈະຈັດເກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດຂອງທ່ານໄວ້ໃນຄຸກກີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາສະແດງເວັບໄຊທ໌ທີ່ແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ກຳນົດຕາມພາກພື້ນຂອງທ່ານ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປັບແຕ່ງເນື້ອໃນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເໝາະສຳລັບທ່ານ, ທັກທ້າຍທ່ານຕາມຊື່ ແລະ ຈົດຈຳຄວາມມັກຂອງທ່ານ.

 

c)     ຄຸກກີ້ດ້ານການວິເຄາະ/ການດຳເນີນງານ

ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຈົດຈຳ ແລະ ນັບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງສຳຫຼວດເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີບໍລິການອື່ນແນວໃດ ເຊັ່ນ ເບິ່ງໜ້າທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງວິທີການທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີບໍລິການອື່ນໃຊ້ໄດ້ດີ. ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຖືກໃຊ້ໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນ Google Analytics ເພື່ອຮັບຮູ້ການດຳເນີນງານຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ການໂຄສະນາທາງການຕະຫຼາດທີ່ເປັນສ່ວນຕົວຍິ່ງຂຶ້ນແກ່ທ່ານ. ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວທ່ານ. ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ເກັບກຳຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ.

 

d)     ຄຸກກີ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍ

ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ບັນທຶກການທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆຂອງພວກເຮົາ, ໜ້າທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ລິ້ງທີ່ທ່ານຕິດຕາມ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌, ຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆ ແລະ ການໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາທີ່ສະແດງຜົນໃນພວກມັນ (ຖ້າມີ) ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານຍິ່ງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງອາດຈະແຊຣ໌ຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີສາມສຳລັບຈຸດປະສົງນີ້.

 

e)     ຄຸກກີ້ອື່ນໆ

ຄຸກກີ້ເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນ.


3.       ການຈັດການຄຸກກີ້ - ການຕັ້ງຄ່າບຣາວເຊີ

ຣາວເຊີສ່ວນໃຫຍ່ຍອມຮັບຄຸກກີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຣາວເຊີທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດການຄຸກກີ້ຕາມການກຳນົດຄ່າຂອງທ່ານເອງ (ການຕັ້ງຄ່າກ່ຽວກັບການລືບ, ການບລັອກ, ການອະນຸຍາດຄຸກກີ້).

 

ຕໍ່ໄປນີ້ທ່ານຈະຊອກພົບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິານຈັດການຄຸກກີ້ດ້ວຍບຣາວເຊີທີ່ພົບທົ່ວໄປ:

   ລິ້ງ: "Google Chrome"

   ລິ້ງ: "Internet Explorer"

   ລິ້ງ: "Firefox"

   ລິ້ງ: "Microsoft Edge"

   ລິ້ງ: "Apple Safari"

 

ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານຄຸກກີ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ການປິດໃຊ້ງານພວກມັນອາດຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງເວັບໄຊທ໌.