ມ່ວນ​ຊື່ນ​ກັບ​ຄວາມ​ພິ​ເສດ

ສ້າງ​ຄວາມ​ພິ​ເສດ​​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ດ້ວຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ແຟ​ສຊັນ​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ
ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ຊີວິດຢູ່ທີ່ vivo

vivo ມອບທີ່ຫວ່າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສໍາລັບພະນັກງານ ເພື່ອເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາ

ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ສ້າງອະນາຄົດຂອງທ່ານ

ເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນຢູ່ທົ່ວທຸກມູມໂລກ ແລະ ພວກເຮົາຍັງຈັດອົບຮົມສະເພາະສໍາລັບການພັດທະນາດ້ານອາຊີບການງານຂອງທ່ານ.

ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ