vivo

ວິດເຈັດ

ວິດເຈັດຂະໜາດນ້ອຍ,
ຟັງຊັ່ນທີ່ຊົງພະລັງ.

ອັບເດດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ຈັດລະບຽບໜ້າຈໍຫຼັກດ້ວຍວິດເຈັດຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ,
ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກຢ່າງໄດ້ພາຍໃນບ່ອນດຽວ.

ເຄື່ອງຫຼິ້ນເພງ Nano

ດື່ມດໍ່າໃນໂລກແຫ່ງສຽງເພງ.

ສຳຜັດກັບປະສົບການທາງສຽງເພງທີ່ບໍ່ຫຍຸ່ງຍາກເກີນໄປກັບພ
ວກເຮົາດ້ວຍການຄລິກພຽງເທື່ອດຽວທີ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເພງທີ່ທ່ານມັກຈາກແອັບຕ່າງໆໄດ້,
ລວມທັງ Spotify ແລະ JOOX
ມອບຄວາມສຸກ
ໃຫ້ຫູຂອງທ່ານດ້ວຍເພງທີ່ທ່ານມັກຢູ່ບ່ອນນີ້.

ໄຮໄລ້ອາລະບຳ

ເຮັດໃຫ້ຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າຈົດຈຳ
ຂອງທ່ານສົດໃສຢູ່ສະເໝີ.

ດ້ວຍອາລະບ້ຳທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້, ອອກແບບການສະແດງຮູບຖ່າຍທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ປັບແຕ່ງແທັມແພລັດຕ່າງໆ
ດື່ມດໍ່າກັບຄວາມຊົງຈຳທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຢູ່ບ່ອນນີ້ ແລະ ດຽວນີ້.

ສະຕິກເກີ

ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ.

ເຮັດໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານສະດວກສະບາຍຍີ່ງຂື້ນດ້ວຍຊຸດສະຕິກເກີ້ຕິດຕາມການດື່ມນໍ້າ
ຕັ້ງການເຕືອນສຳລັບວັນພິເສດ ຫຼື ຈົດບັນທຶກແຮງບັນດານໃຈ.
ສະແດງຄວາມເປັນຕົວທ່ານອອກມາດ້ວຍການເລືອກສີທີ່ທ່ານມັກ ຫຼື ພື້ນຫຼັງທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້.

ພື້ນຫຼັງ ແລະ ຫຼ້າສຸດ

ຍົກລະດັບຄວາມສະດວກ
ສະບາຍໄປອີກຂັ້ນ.

ປັບປຸງປະສົບການເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກຂອງທ່ານດ້ວຍເລເອົ້າໃໝ່. ຄວາມສະດວກສະບາຍລະດັບໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນຈາກບ່ອນນີ້.

RAM ຂະຫຍາຍ

ອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນໃນການ
ເປີດໃຊ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ.

ເທັກໂນໂລຢີ RAM ຂະຫຍາຍຫຼ້າສຸດ ໄດ້ຈັດສັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ROM ເພື່ອການຂະຫຍາຍ RAM
ເຊີ່ງເພີ່ມພື້ນທີ່ RAM ໃຫ້ຂຶ້ນສູງສຸດເຖິງ 4GB ເພື່ອການໂຕ້ຕອບທີ່ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂື້ນ.
ຮອງຮັບການເປີດແອັບພລິເຄຊັ່ນຫຼາຍຕົວໃນເວລາດຽວກັນດ້ວຍການສັບປ່ຽນທີ່ນຸ້ມນວນຄືຜ້າໄໝ.
ມ່ວນຊື່ນໄປກັບອິດສະຫຼະໃນການເປີດໃຊ້ງານແອັບຫຼາຍຂຶ້ນແລະຄວາມໄວທີ່ໄວຂຶ້ນ.

ຄຳປະຕິເສດ :

  • ຮູບພາບ UI, ໂຄງຮ່າງໂທລະສັບ ແລະ ຮູບພາບໂທລະສັບທັງໝົດໃນໜ້ານີ້ແມ່ນຮູບພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ. UI ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນແທ້ຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນໂທລະສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສຳລັບການສອບຖາມ.