ລ່ຽນໄຫຼ,
ທຸກເວລາ.

ການປັບແຕ່ງແບບເປັນສ່ວນຕົວ

ຫຼາກຫຼາຍສີ,
ເປັນຕົວທ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຮູບແບບໂມງໃນໜ້າຈໍລັອກ

ລັກສະນະສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ໂດດເດັ່ນໄດ້ຈາກໜ້າຈໍ

ປັບແຕ່ງຮູບແບບໂມງໃນໜ້າຈໍລັອກຂອງທ່ານຈາກສາມໂຄງຮ່າງໂມງ, ແປດຮູບແບບຟອນຕົວໜັງສື ແລະ ການເລືອກສີອັດສະລິຍະ.1

ສີ ແລະ ຮູບແບບ

ແບບຄລາສສິກບໍ່ເຄີຍຕາຍ

ໃຫ້ສີຄ່ອຍໆຈາງເປັນສີເທົາ. ນຳໃຊ້ຊຸດສີແບບຂາວ-ດຳກັບລະບົບເພື່ອໃຫ້ກົງກັບພາບພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານມັກ.2

ຜະລິດຕະຜົນ

ປ່ຽນເລື່ອງລາວຂອງທ່ານເປັນຜົນງານຊັ້ນເອກໄດ້ງ່າຍໆ.

ການແກ້ໄຂວິດີໂອ

ຫຼາກຫຼາຍຟິລເຕີສຳລັບວິດີໂອແບບມືໂປຣ

ເລືອກຈາກ 25 ຟິລເຕີໃໝ່ເພື່ອສ້າງວິດີໂອທີ່ບໍ່ຊ້ຳໃຜ.

ສົ່ງອອກວິດີໂອໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄຸນນະພາບ

ປັບແຕ່ງຄຸນນະພາບວິດີໂອຂອງທ່ານ ແລະ ສົ່ງອອກໄດ້ລະດັບສູງສຸດວິດີໂອ 4K ທີ່ 60 fps. ເປີດສະວິດເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວໃນຄຸນນະພາບຕາມຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ.

ການເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ

ເຮັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍດຽວ.

ໜ້າຕ່າງນ້ອຍ

ນ້ອຍລົງແຕ່ສະຫຼາດຂຶ້ນ

ເລື່ອນໜ້າຕ່າງນ້ອຍໄປຫາຂ້າງໃດໜຶ່ງຂອງໂທລະສັບເພື່ອເປີດມັນໄວ້ ຫຼື ລາກມັນໄປທາງລຸ່ມສຸດເພື່ອລຶບມັນອອກ. ແຕະຄັ້ງດຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອຂະຫຍາຍເຕັມໜ້າຈໍ. *

 • ແຊັດໂດຍທີ່ເບິ່ງຢ່າງອື່ນຢູ່
 • ທ່ອງເວັບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ບໍລິການເອີ້ນລົດ
 • ຕອບກັບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼິ້ນເກມ

ເຮັດສິ່ງທີ່ສຳຄັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສາມເທົ່າ

ເພີ່ມປະສິດທິຜົນຂອງທ່ານດ້ວຍໜ້າຈໍແຍກ ແລະ ໜ້າຕ່າງນ້ອຍໆສຳລັບການເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ.

ຄວາມລ່ຽນໄຫຼ

ໄປໄກຍິ່ງຂຶ້ນດ້ວຍ ຈິນຕະນາການທີ່ລ່ຽນໄຫຼ.

ຕົວບູສໜ່ວຍຄວາມຈຳ

ຮັບປະກັນການເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ຢ່າງລ່ຽນໄຫຼ, ຍ້ອນການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.

 • Extended RAM 3.0

 • ຕົວປະຢັດ RAM

 • ຕົວຮັກສາແອັບ

Extended RAM 3.0

ສ້າງພື້ນທີ່ເພື່ອການດຳເນີນງານທີ່ລ່ຽນໄຫຼສຸດ

 • 36 ແອັບ

  ສາມາດເປີດໃຊ້ໄວ້ໄດ້

ເຮັດໃຫ້ສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 36 ແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນພື້ນຫຼັງ ແລະ ສະຫຼັບລະຫວ່າງພວກມັນໂດຍບໍ່ມີສະດຸດ.6

ຕົວປະຢັດ RAM

ທຳຄວາມສະອາດເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວ

 • +600 MB

ການຈັດການ RAM ແບບທຸກອະນູເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ວ່າງສູງເຖິງ 600 MB ເຮັດໃຫ້ການເປີດຫຼາຍແອັບໄວຂຶ້ນ ແລະ ການດຳເນີນການລະບົບທີ່ລ່ຽນໄຫຼຂຶ້ນ.7

ຕົວຮັກສາແອັບ

ກັບຄືນຫາບ່ອນທີ່ທ່ານປະໄວ້

ປຸກແອັບໃນພື້ນຫຼັງໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ກູ້ຄືນໜ້າຈໍຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານເຫັນ. ໄຮ້ສະດຸດ ແລະ ປາສະຈາກການຕິດຂັດ.8

Motion Blur

ທຸກການເຄື່ອນທີ່ທີ່ລ່ຽນໄຫຼ

 • 18.7 %

  ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນດ້ານຄວາມລ່ຽນໄຫຼ

Motion Blur ຊົດເຊີຍຄວາມບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງໃນອະນິເມຊັນ, ເຊິ່ງປັບປຸງຄວາມລ່ຽນໄຫຼລະຫວ່າງການສະຫຼັບແອັບຂຶ້ນ 18,7% ທີ່ 60 Hz ເພື່ອປະສົບການພາບທີ່ລ່ຽນໄຫຼດີ.9

ກ່ອນຫຼັງ

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານສະເໝີ.

ເຊື່ອງອາລະບ້ຳ

ເຊື່ອງຮູບ, ໄດ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແທ້

ສະແດງຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນໃນອາລະບ້ຳ.
ແລະ ເພີ່ມລະຫັດຜ່ານສຳລັບການເຂົ້າເຖິງຮູບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການສາຍໜ້າຈໍ.

ແຊຣໄດ້ງ່າຍໆ

ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ທ່ານສາມາດແຊຣໜ້າຈໍຂອງທ່ານຢ່າງອິດສະຫຼະໂດຍກັ່ນຕອງການແຈ້ງເຕືອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໂມງປຸກ.

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນໜ້ານີ້ (ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ UI ລະບົບ, ຮູບພື້ນຫຼັງ, ຄຸນສົມບັດຜະລິດຕະພັນ, ພາບລວມໂທລະສັບ ແລະ ຮູບ) ແມ່ນສຳລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. ຄຸນສົມບັດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບລຸ້ນໂທລະສັບ.

 • ລຸ້ນຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບພາບພື້ນຫຼັງ Kinetic ອາດມີການປ່ຽນແປງ.
 • ຊຸດຮູບແບບຂາວ-ດຳນຳໃຊ້ກັບແອັບ ແລະ ໄອຄອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
 • ແອັບທີ່ຖືກປັບເປັນໜ້າຕ່າງນ້ອຍອາດມີການປ່ຽນແປງ.
 • ວິທີເປີດໜ້າຕ່າງນ້ອຍຜ່ານໄອຄອນຂໍ້ຄວາມລອຍ: ການຕັ້ງຄ່າ—ໂໝດ Ultra Game—ຮູບຊ້ອນຮູບສຳລັບເກມ—ສະແດງໄອຄອນຂໍ້ຄວາມລອຍ.
 • ແອັບທີ່ຖືກປັບສຳລັບການເປີດໃຊ້ງານທັງໃນໜ້າຈໍແຍກ ແລະ ໜ້າຕ່າງນ້ອຍອາດມີການປ່ຽນແປງ.
 • ຂໍ້ມູນຂອງ Extended RAM 3.0 ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກຫ້ອງແລັບຂອງ vivo ແລະ ປ່ຽນແປງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມແຕກຕ່າງເລື່ອງ RAM ຂອງລຸ້ນຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບການໃຊ້. ປະສິດທິພາບຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. (RAM ຂະໜາດ 12 GB ແລະ 8 GB ຮອງຮັບໄດ້ສູງສຸດ 36 ແລະ 27 ແອັບທີ່ເປີດໃຊ້ພ້ອມກັນໃນພື້ນຫຼັງ ຕາມລຳດັບ.)
 • ຂໍ້ມູນຂອງຕົວປະຢັດ RAM ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກຫ້ອງແລັບຂອງ vivo.
 • ຕົວຮັກສາແອັບເຮັດວຽກເມື່ອແອັບຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອອກດ້ວຍຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ. ປັດຈຸບັນ ມັນນຳໃຊ້ກັບຫຼາຍກວ່າ 100 ແອັບໃນບັນຊີຂາວເທົ່ານັ້ນ.
 • ຂໍ້ມູນຂອງ Motion Blur ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກຫ້ອງແລັບຂອງ vivo ແລະ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຕາມແພລັດຟອມ ແລະ ລຸ້ນ. ປະສິດທິພາບຕົວຈິງຈະຍັງມີຢູ່.