ເລືອກປະເທດຫຼືພາກພື້ນຂອງທ່ານ

ເນື່ອງ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຮັບ​ຮູ້ວ່າ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ​​ເຂົ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ຜູ້​ໃຊ້​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.