ກະລຸນາປ້ອນຂໍ້ມູນ ເລກ IMEI ເພື່ອການພິສູດຢືນຢັນ

​ຂ້ອຍ​ເຫັນ​ດີ​ທີ່ vivo ເກັບ​ກຳ ແລະ ໃຊ້​ໝາຍ​ເລກ IMEI ທີ່​ຂ້ອຍ​ສົ່ງ​ຂ້າງ​ເທິງ​ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ຂ້ອຍໂດຍ​ອີງ​ຕາມ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ vivo.

ເລກ IMEI ແມ່ນຫຍັງ?

ເລກ IMEI ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກໃຊ້ໂດຍເຄືອຂ່າຍ GSM ເພື່ອລະບຸອຸປະກອນວ່າໃຊ້ໄດ້ຫລືບໍ. ເນື່ອງຈາກໝາຍເລກການລະບຸຕົວຕົນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ, ເຊິ່ງປະກອບມີ ຂໍ້ມູນ ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ, ຍີ່ຫໍ້, ໂມເດວ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ແລະຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນ.

ຊອກຫາເລກ IMEI ໄດ້ແນວໃດ?

  • ກົດໂທ*#06#

    ກົດໂທ*#06#

  • ການຕັ້ງຄ່າ—ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ—ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ

    ການຕັ້ງຄ່າ—ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ—ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ

  • ກ່ອງແພັກເກັດໂທລະສັບ vivo

    ກ່ອງແພັກເກັດໂທລະສັບ vivo