vivo

ເປີດປະສົບການເບີ່ງເຫັນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ

ເປີດປະສົບການເບີ່ງເຫັນທີ່ເໜືອກວ່າດ້ວຍໜ້າຈໍສະແດງຜົນແບບເຕັມຈໍໃນອັດຕາສ່ວນ18:9ແລະຂອບໜ້າຈໍທີ່ບາງລົງເພີ່ມໃນການເບີ່ງເຫັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເດີມເຖີງ84.4%ແມ່ນປຽບທຽບກັບໜ້າຈໍສະແດງຜົນແບບ16:9ມີອັດຕາສ່ວນໃນການເບີ່ງເຫັນຫຼາຍຂື້ນເຖີງ12.5%ໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນເປີດປະສົບການເບີ່ງເຫັນເທີງໜ້າຈໍນີ້ວສຳພັດໄດ້ຢ່າງພໍດີ.

  • 18:9

    ໜ້າຈໍໄລ້ຂອບ
  • 84.4%

    ອັດຕາສ່ວນໜ້າຈໍ
  • 6.0

    ຂະໜາດໜ້າຈໍ

ທີ່ສຸດແຫ່ງການອອກແແບບຢ່າງມີສະໄຕຍ

Y71ມາພ້ອມແຮງບັນດານໃຈໃນການອອກແບບເສັ້ນຮັບສັນຍານຂື້ນໃໝ່ມີມີສະໄຕຍເສັ້ນຮັບສັນຍານຂອງໂທລະສັບມີຂະໜາດນ້ອຍພຽງແຕ່ນາໂນເມດສາມາດຈັບສັນຍານໄດ້ເປັນຢ່າງດີແລະສຳພັດທີ່ລະມຸນ.

ກ້ອງໜ້າທີ່ມີຄວາມພ້ອມໂໝດAI Face Beauty

ຊ່ວຍປັບແຕ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີອາຍຸເທົ່າໃດ,ເພດຫຍັງມີສີຜິວແບບໃດກໍ່ສາມາດເກັບພາບຄວາມສວຍງາມຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີບ່ອນຕິ ໃຫ້ທຸກການເຊວຟີ່ອອກມາອອກມາງາມຢ່າງເປັນທຳມະຊາດປຽບເໝືອນມີຊ່າງແຕ່ງໜ້າສ່ວນຕົວ.

ກ້ອງຫຼັງຄວາມລະອຍດ8ລ້ານພິກເຊວ

Y71ມາພ້ອມກັບກ້ອງຫຼັງຄວາມລະອຽດ8ລ້ານພິກເຊວ ແລະເທັກໂມນໂລຢີPDAFການຈັບໂຟກັດທີ່ວ່ອງໄວໃຫ້ທຸກພາບຖ່າຍຄົນທຸກລາຍລະອຽດ.

ໂໝດຖ່າຍພາບຍ້ອນແສງ HDR

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຖ່າຍພາບໃນຄະນະທີ່ຍ້ອນແສງກ້າY71ສາມາດຄຳນວນປະລິມານແສງຂອງສາກຫຼັງຢ່າງອັດຕະໂນມັດໃຫ້ທຸກພາບຖ່າຍຄົມຊັດທຸກລາຍລະອຽດ.

ໄວກວ່າແຮງກວ່າ

ປະສິດທິພາບລະດັບເລືອທົງ Y71ມາພ້ອມກັບ 2GB RAMໃຫ້ການທຳງານຂອງເຄື່ອງຫຼື່ນໄຫຼແຮງໄວເມື່ອທ່ານເປີດແອັບພີເຄຊັນຕ່າງໆພ້ອມກັນໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີສະດຸດ.

ແບັດເຕີລີ່ທົນກວ່າໄຊ້ງານໄດ້ດົນກວ່າທີ່ເກົ່າ

Y71 ມາພ້ອມກັບການບັນຈຸແບັດເຕີລີ່3360ມີລີແອັມ ຕອບສະໜອງທຸກຄວາມລື່ນໄຫຼໃນການທຳງານເທີງລະບົບປະຕິບັດການ Android 8.1 ມາພ້ອມ vivo Smart Engineໃຫ້ທ່ານໄຊ້ງານໄດ້ດົນກວ່າເກົ່າ.

ລະບົບຈົດຈຳໃບໜ້າເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ

ໃຫ້ທ່ານປົດລ໋ອກໂທລະສັບໄດ້ງ່າຍກວ່າເດີມໃນຄະນະທີ່ໜ້າຈໍສະຫວ່າງກໍ່ສາມາດປົດລ໋ອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສະດວກສະບາຍຫຼາຍກວ່າເດີມ.

ເບີ່ງເຫັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າໄປກັບໂໝດ Smart Split

ໜ້າຈໍຫຼາຍກວ່າກໍ່ເພີດເພີນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເອກະລັກສະເພາະຕົວຂອງຟັງຊັນການແບ່ງໜ້າຈໍຂອງ vivo ດ້ວຍໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ 6.0ນີ້ວຈໍສະແດງຜົນ 18:9 ໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບການໄຊ້ງານ2ແອັບພິເຄຊັ່ນໄປພ້ອມກັນໄດ້ຢ່າງເພີດເພີນ.

* ປັດຈຸບັນຮອງຮັບ Facebook, Line,Messages, Viber, WeChat, WhatsApp, BBM,Play Movies & TV, YouTube, Video, MX Player, VLC for Android, Chrome, Gmail, etc.