Početak

>

>

Budućnost

Život u kompaniji vivo

Naš vivo tim je predan jednoj stvari, a to je da radimo pravu stvar, na pravi način. Držimo se principa otvorene i iskrene komunikacije, i podstičemo samorefleksiju i uzajamno poštovanje. Dajemo sve od sebe da stvorimo inkluzivnu i skladnu radnu atmosferu koja podstiče nove ideje i promoviše  vlasništvo nad projektima, tako da vivo kolege mogu da rade na svom vrhuncu i ostvare svoj puni potencijal.

Uz sadašnji broj od 16 nacionalnosti koji neprekidno raste, slavimo posebne dane u godini svakog naroda i pevamo karaoke na materinjem jeziku. U kompaniji vivo, činimo sve kako bi Vaš glas bio saslušan, a Vaša kultura poštovana.

Bilo da je reč o članstvu u fitnes klubu, ili fleksibilnom načinu rada zasnovanom na poverenju, o vaučeru za ručak ili korpi svežeg voća, naporno radimo kako bismo svakom zaposlenom pružili podršku i podstičemo ravnotežu između zdravlja i obaveza kod kuće i na poslu. Verujemo da uravnotežen i zdrav život van kancelarije čini osnov za srećniju i zdraviju zajedničku budućnost.