ໜ້າຫຼັກ

>

ຊ່ວຍເຫຼືອ

>

ການອັບເດດລະບົບ

>

X70

Funtouch OS

ເຄື່ອງມື

PD2133F_EX_A_1.19.4New

ວັນທີປ່ອຍອອກ : 2022-01-25

ຂະໜາດໄຟລ໌ : 4608M

ການດາວໂຫຼດ : 54

ດາວໂຫຼດ

MTP Driver

ຂະໜາດໄຟລ໌ : 1.87M

ລະບົບຮອງຮັບ : Windows

ໄດຣເວີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ vivo ເພື່ອຈັດການໄຟລ໌ຂອງສະມາດໂຟນໃນ ຄອມພິວເຕີ.

ດາວໂຫຼດ