ໜ້າຫຼັກ

>

ຊ່ວຍເຫຼືອ

>

ການອັບເດດລະບົບ

>

V15

Funtouch OS

ເຄື່ອງມື

PD1831F_EX_A_6.10.12New

ວັນທີປ່ອຍອອກ : 2021-03-08

ຂະໜາດໄຟລ໌ : 3072M

ການດາວໂຫຼດ : 74

ດາວໂຫຼດ

MTP Driver

ຂະໜາດໄຟລ໌ : 1.87M

ລະບົບຮອງຮັບ : Windows

ໄດຣເວີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ vivo ເພື່ອຈັດການໄຟລ໌ຂອງສະມາດໂຟນໃນ ຄອມພິວເຕີ.

ດາວໂຫຼດ