vivo

ໜ້າຫຼັກ

>

ຊ່ວຍເຫຼືອ

>

ການອັບເດດລະບົບ

>

V15 Pro

Funtouch OS

ເຄື່ອງມື

PD1832F_EX_A_6.20.6New

ວັນທີປ່ອຍອອກ : 2021-05-08

ຂະໜາດໄຟລ໌ : 3481.6M

ການດາວໂຫຼດ : 62

ດາວໂຫຼດ

MTP Driver

ຂະໜາດໄຟລ໌ : 1.87M

ລະບົບຮອງຮັບ : Windows

ໄດຣເວີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ vivo ເພື່ອຈັດການໄຟລ໌ຂອງສະມາດໂຟນໃນ ຄອມພິວເຕີ.

ດາວໂຫຼດ