ໜ້າຫຼັກ

>

ຊ່ວຍເຫຼືອ

>

ການອັບເດດລະບົບ

>

Y17

Funtouch OS

ເຄື່ອງມື

PD1901F_EX_A_1.56.25New

ວັນທີປ່ອຍອອກ : 2021-05-08

ຂະໜາດໄຟລ໌ : 3174.4M

ການດາວໂຫຼດ : 98

ດາວໂຫຼດ

MTP Driver

ຂະໜາດໄຟລ໌ : 1.87M

ລະບົບຮອງຮັບ : Windows

ໄດຣເວີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ vivo ເພື່ອຈັດການໄຟລ໌ຂອງສະມາດໂຟນໃນ ຄອມພິວເຕີ.

ດາວໂຫຼດ