Kako se obavlja „kloniranje telefona" preko aplikacije EasyShare?

Beograd, 19. novembar 2021

Kako se obavlja „kloniranje telefona" preko aplikacije EasyShare?

1. Otvorite EasyShare i na starom i na novom telefonu, a zatim kliknite na opciju Klonirani telefon.

2. Kliknite na opciju Stari telefon na starom telefonu i na opciju Novi telefon na novom telefonu.

3. Na starom telefonu će se generisati QR kôd. Skenirajte ga novim telefonom.

4. Sačekajte nekoliko sekundi da se uspostavi veza.

5. Na starom telefonu izaberite podatke koje želite da prebacite na novi telefon, a zatim kliknite na Pokreni kloniranje uređaja.

6. Kada se postupak prenosa završi, kliknite na Počnite da koristite svoj novi telefon.

Savet: Zbog ograničenja dozvola, prebačene aplikacije možda neće biti automatski instalirane na novom telefonu. U tom slučaju, otvorite opciju Files > Aplikacije da biste ih ručno instalirali.

 

Kako se datoteke prebacuju sa jednog pametnog telefona na drugi preko aplikacije EasyShare?

1. Otvorite EasyShare. Kliknite na Pošalji na jednom i Primite na drugom telefonu.

2. Kliknite na uređaj sa kog se šalju podaci kada se pojavi na uređaju na kojem se primaju podaci da biste ih povezali.

Ili, na uređaju sa kog se šalju podaci izaberite datoteke koje želite da prebacite, a zatim kliknite na dugme Pošalji u dnu. Na ovaj način se generiše QR kôd. Skenirajte ga uređajem na kojem se primaju podaci.

3. Nakon uspostavljanja veze izaberite datoteke koje želite da prebacite, a zatim kliknite na Pošalji. Datoteke se prebacuju na drugi telefon.

 

Gde mogu da pronađem istoriju prenosa preko aplikacije EasyShare?

Otvorite EasyShare, a zatim kliknite na ikonu sata u gornjem desnom uglu da biste pogledali poslate datoteke ili primljene datoteke.

 

Gde mogu da pronađem datoteke prebačene preko aplikacije EasyShare?

Otvorite EasyShare, kliknite na ikonu sata u gornjem desnom uglu, a zatim kliknite na Vidite lokaciju memorijskog prostora da biste videli detaljne podatke o memorijskoj lokaciji prebačenih datoteka.

 

Kako da napravim rezervne kopije podataka sa telefona na računaru preko aplikacije EasyShare?

1. Na računaru pristupite veb-stranici https://de-es.vivo.com da biste preuzeli i instalirali EasyShare na računaru.

 

2. Otvorite EasyShare na računaru, a zatim povežite telefon sa računarom (pomoću USB kabla ili Wi-Fi mreže).

3. Sačekajte da se veza uspostavi, posle čega ćete moći da napravite rezervne kopije ili da vratite podatke.

Napomena:

1. Šifrirani podaci neće biti sigurnosno kopirani;

2. U aplikaciji EasyShare instaliranoj na računaru možete da kliknete na ikonu menija u gornjem desnom uglu, a zatim da odete na opciju Podešavanja da biste promenili trenutni jezik i zemlju/region.