vivo

Dobrodošli u vivo podršku

Za šta se koristi oblačić sa dijalogom?

Da li mogu da prilagodim vodene žigove kada fotografišem koristeći Y21?

Šta je Smart Lock?

Kako mogu da koristim Face Beauty za video pozive na uređaju Y21?

Šta treba da uradim ako ne želim da druge aplikacije remete snimanje ekrana?

Da li zaključani ekran može da se podesi tako da se na njemu uopšte ne prikazuju obaveštenja?

Da li mogu da dodam personalizovane informacije/potpis na zaključani ekran uređaja Y21?

Da li je na uređaju Y21 dostupan Jednostavan režim?

Da li je na uređaju Y21 dostupan Napredni režim igara?

Zašto ne mogu da napravim snimak ekrana niti da snimam ekran dok unosim lozinku u nezavisnoj aplikaciji?

Zašto su kartice sa pregledom nedavnih aplikacija zamagljene?

Da li Y21 može da prikazuje brzinu mreže u realnom vremenu na statusnoj traci?

Zašto se značke na ikonama aplikacija ne prikazuju na početnom ekranu?

Da li je funkcija Zaštita vida dostupna na uređaju Y21?