Dobrodošli u vivo podršku

Za šta se koristi oblačić sa dijalogom?

Zašto ne mogu da napravim snimak ekrana niti da snimam ekran dok unosim lozinku u nezavisnoj aplikaciji?

Šta je Smart Lock?

Da li zaključani ekran može da se podesi tako da se na njemu uopšte ne prikazuju obaveštenja?

Da li je na uređaju Y21 dostupan Jednostavan režim?

Zašto se značke na ikonama aplikacija ne prikazuju na početnom ekranu?

Kako mogu da koristim Face Beauty za video pozive na uređaju Y21?

Da li mogu da prilagodim vodene žigove kada fotografišem koristeći Y21?

Da li mogu da dodam personalizovane informacije/potpis na zaključani ekran uređaja Y21?

Zašto su kartice sa pregledom nedavnih aplikacija zamagljene?

Da li je funkcija Zaštita vida dostupna na uređaju Y21?

Šta treba da uradim ako ne želim da druge aplikacije remete snimanje ekrana?

Da li je na uređaju Y21 dostupan Napredni režim igara?

Da li Y21 može da prikazuje brzinu mreže u realnom vremenu na statusnoj traci?