Dobrodošli u vivo podršku

Da li mogu da prilagodim vodene žigove kada fotografišem koristeći Y21s?

Da li mogu da dodam personalizovane informacije/potpis na zaključani ekran uređaja Y21s?

Da li je na uređaju Y21s dostupan Jednostavan režim ?

Zašto su kartice sa pregledom nedavnih aplikacija zamagljene ?

Da li Y21s može da prikazuje brzinu mreže u realnom vremenu na statusnoj traci?

Zašto se značke na ikonama aplikacija ne prikazuju na početnom ekranu ?

Kako mogu da koristim Face Beauty za video pozive na uređaju Y21s?

Da li je funkcija „Zaštita vida“ dostupna na uređaju Y21s?