Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

V11

Funtouch OS

công cụ

PD1814F_EX_A_8.8.4New

Ngày phát hành : 2021-05-22

Kích thước tệp : 3686.4M

Tải xuống : 645

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống