Vui lòng nhập số IMEI của bạn để xác thực

Tôi đồng ý rằng vivo sẽ thu thập và sử dụng các số IMEI mà tôi gửi ở trên để xác thực các thiết bị của tôi, theo Chính sách quyền riêng tư của vivo.

Gửi

Số IMEI là gì?

Các mạng GSM sử dụng số IMEI của thiết bị để xác định các thiết bị hợp lệ. IMEI là một số nhận dạng duy nhất, có chứa thông tin về nhà sản xuất thiết bị, nhãn hiệu, model và thông số kỹ thuật, giúp đảm bảo tính xác thực của thiết bị.

Làm thế nào để tìm số IMEI?

  • Quay số *#06#

    Quay số *#06#

  • Cài đặt—Cài đặt khác—Giới thiệu về điện thoại

    Cài đặt—Cài đặt khác—Giới thiệu về điện thoại

  • Hộp đựng điện thoại vivo

    Hộp đựng điện thoại vivo