vivo

Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Tra cứu giá linh kiện

Tra cứu giá linh kiện

Chọn mẫu điện thoại của bạn :

Vui lòng chọn mẫu điện thoại

Dòng X

Dòng U

Dòng S

Dòng V

Dòng Y

X50 Pro

X50

U10

S1 Pro

S1

V21 5G

V20

V20 SE

V19

V19 Neo

V17 Pro

V15

V9 Youth

V5Plus

V3Max

V11

V11i

V9

V7+

V7

V5s

V5

V3

Y53s

Y30i

Y20s

Y20

Y12s

Y1s

Y30

Y50

Y19

Y11

Y93

Y12

Y17

Y15

Y91C

Y91

Y85

Y81i

Y81

Y71

Y69

Y55s

Y55

Y53

Tra cứu giá linh kiện và hiểu thêm về giá linh kiện

Dòng sản phẩm :

Linh kiện & Phụ kiện Giá

Mô tả dịch vụ:

1. Nhắc nhở đối với chi phí của giao diện tra cứu giá linh kiện, sản phẩm bị lỗi tính năng khiến linh kiện bị hỏng hoặc phần mềm bị lỗi trong thời gian bảo hành, sẽ không thu bất kỳ chi phí về việc kiểm tra, thay thế linh kiện hoặc bảo trì.
2. Sau thời gian bảo hành, sẽ miễn phí kiểm tra, bảo trì sản phẩm, chỉ tính phí linh kiện thay thế, miễn phí tiền công.
3. Nội dung trên là giá tham khảo thay thế linh phụ kiện, để tra cứu giá các linh phụ kiện khác xin hãy liên hệ Trung tâm dịch vụ vivo.

hủy chọn một dòng máy ok

Dòng X

Dòng U

Dòng S

Dòng V

Dòng Y

X50 Pro

X50

U10

S1 Pro

S1

V21 5G

V20

V20 SE

V19

V19 Neo

V17 Pro

V15

V9 Youth

V5Plus

V3Max

V11

V11i

V9

V7+

V7

V5s

V5

V3

Y53s

Y30i

Y20s

Y20

Y12s

Y1s

Y30

Y50

Y19

Y11

Y93

Y12

Y17

Y15

Y91C

Y91

Y85

Y81i

Y81

Y71

Y69

Y55s

Y55

Y53