Chọn mẫu điện thoại của bạn

Vui lòng chọn mẫu điện thoại

hủy

chọn một dòng máy

ok
 • Dòng T
 • Dòng X
 • Dòng U
 • Dòng S
 • Dòng V
 • Dòng Y
 • T1 5G

  T1X

 • X80 Pro

  X80

  X50

  X50 Pro

  X70 Pro

  X60 Pro

 • U10

 • S1 Pro

  S1

 • V30e

  V30

  V29

  V29e 5G

  V27e

  V25 Pro 5G

  V25e

  V25

  V23 5G

  V23e

  V21 5G

  V20 2021

  V20

  V20 SE

  V19

  V19 Neo

  V17 Pro

  V15

  V9 Youth

  V5Plus

  V3Max

  V11

  V11i

  V9

 • Y18

  Y03

  Y100

  Y17S

  Y01

  Y27

  Y36

  Y35

  Y16

  Y22s

  Y02s

  Y55 (V2154)

  Y33s

  Y15A

  Y1s

  Y21s

  Y15s

  Y20 2021

  Y21

  Y53s

  Y72 5G

  Y30i

  Y20s

  Y20

  Y12s

  Y30

  Y50

  Y19

  Y11

  Y93

  Y12

  Y17

  Y15

  Y91C

  Y91

Tra cứu giá linh kiện và hiểu thêm về giá linh kiện

 • Linh kiện & Phụ kiện

  Giá

Mô tả dịch vụ:

1. Nhắc nhở đối với chi phí của giao diện tra cứu giá linh kiện, sản phẩm bị lỗi tính năng khiến linh kiện bị hỏng hoặc phần mềm bị lỗi trong thời gian bảo hành, sẽ không thu bất kỳ chi phí về việc kiểm tra, thay thế linh kiện hoặc bảo trì.
2. Sau thời gian bảo hành, sẽ miễn phí kiểm tra, bảo trì sản phẩm, chỉ tính phí linh kiện thay thế, miễn phí tiền công.
3. Nội dung trên là giá tham khảo thay thế linh phụ kiện, để tra cứu giá các linh phụ kiện khác xin hãy liên hệ Trung tâm dịch vụ vivo.