vivo

Cập nhật hệ thống

Chọn mẫu điện thoại của bạn

Vui lòng chọn mẫu điện thoại

Dòng X

Dòng U

Dòng S

Dòng V

Dòng Y

Tất cả model

X60 Pro

X50 Pro

X50

U10

Tất cả model

S1 Pro

S1

Tất cả model

V21 5G

V20 2021

V20

V20 SE

V19

V19 Neo

V17 Pro

V15

V11

V11i

V9

V9 Youth

V7+

V7

V5Plus

V5s

V5

V3Max

V3

Tất cả model

Y21

Y91i

Y53s

Y12s 2021

Y72 5G

Y3s

Y51

Y30i

Y20s

Y20

Y12s

Y1s

Y30

Y50

Y19

Y11

Y93

Y12

Y17

Y15

Y91C

Y91

Y85

Y81

Y81i

Y71

Y69

Y55s

Y53

Y55

Y51/Y51L(A)

Y51Y51L(C)

hủy chọn một dòng máy ok

Dòng X

Dòng U

Dòng S

Dòng V

Dòng Y

Tất cả model

X60 Pro

X50 Pro

X50

U10

Tất cả model

S1 Pro

S1

Tất cả model

V21 5G

V20 2021

V20

V20 SE

V19

V19 Neo

V17 Pro

V15

V11

V11i

V9

V9 Youth

V7+

V7

V5Plus

V5s

V5

V3Max

V3

Tất cả model

Y21

Y91i

Y53s

Y12s 2021

Y72 5G

Y3s

Y51

Y30i

Y20s

Y20

Y12s

Y1s

Y30

Y50

Y19

Y11

Y93

Y12

Y17

Y15

Y91C

Y91

Y85

Y81

Y81i

Y71

Y69

Y55s

Y53

Y55

Y51/Y51L(A)

Y51Y51L(C)