vivo

Trang chủ

>

Chính sách cookie

Chính sách cookie của vivo

Cập nhật lần cuối: 1 tháng 10, 2020

Chính sách cookie này mô tả các loại cookie khác nhau mà có thể được sử dụng liên quan đến trang web thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của vivo Mobile Communication Co., Ltd. (sau đây gọi là "vivo" hoặc "chúng tôi"), có địa chỉ đăng ký tại No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, China. Chính sách này cũng mô tả cách bạn có thể quản lý cookie.

1.        Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie cho phép bạn cá nhân hóa trải nghiệm của mình trên các trang web của chúng tôi, ghi nhớ tùy chọn của bạn trong một khoảng thời gian nhất định và giúp chúng tôi nâng cao tính hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm web. Mỗi lần bạn truy cập các trang web của vivo, bạn sẽ được nhắc chấp nhận hoặc từ chối Cookie. Cookie lưu trữ thông tin liên quan đến thiết bị đầu cuối cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng tôi thu nhận kiến thức tức thời về danh tính của bạn.

 

Xin lưu ý và ý thức rằng chỉ máy chủ đã tạo ra Cookie mới có thể truy xuất và đọc nội dung của Cookie.

 

2.        Cookie: Loại, danh mục và mục đích sử dụng

2.1.      Loại

Chúng tôi phân loại thành hai loại Cookie khác nhau như sau: 

 

a)     Cookie bên thứ nhất

Cookie bên thứ nhất bao gồm Cookie nội bộ và trực tiếp (cũng gọi là "Cookie lâu dài") và thường là cần thiết để trang web hoặc các tính năng trên trang web hoạt động tối ưu. Và để có thể ghi nhớ các tùy chọn của bạn sau khi bạn rời trang web, như tùy chọn ngôn ngữ và cửa hàng ưu tiên. Những cookie này do trang web mà bạn đang truy cập thiết lập, và chỉ trang web đó mới có thể đọc chúng.

 

b)     Cookie bên thứ ba

Cookie bên thứ ba là các cookie theo dõi hoặc Cookie tái định hướng mục tiêu từ các bên ở ngoài và do đó là cookie gián tiếp, thường dành cho quảng cáo hoặc để thu thập thông tin về hành vi lướt web. Trang web của vivo có thể sử dụng các dịch vụ bên ngoài đó. Ví dụ, một số trang của chúng tôi hiển thị nội dung từ các nhà cung cấp bên ngoài, như YouTube, Google và Twitter.

2.2.      Danh mục và mục đích sử dụng

Cookie có thể được chia thành bốn danh mục dựa trên mục đích khác nhau:

 

a)     Cookie cực kỳ cần thiết

Đây là cookie bắt buộc cho sự vận hành của trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm cookie cho phép bạn đăng nhập vào những khu vực bảo mật của trang web; nếu không có những cookie này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, như giỏ hàng và hiển thị thông tin trang web.

 

b)     Cookie chức năng

Những cookie này được dùng để nhận dạng bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi hoặc đăng nhập vào các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể lưu trữ vị trí địa lý của bạn trong một cookie để bảo đảm rằng chúng tôi hiển thị cho bạn trang web bản địa hóa được tùy biến cho khu vực của bạn. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung dành cho bạn, chào đón bạn bằng tên và ghi nhớ các tùy chọn của bạn.

 

c)      Cookie phân tích/hiệu suất

Những cookie này cho phép chúng tôi nhận dạng và đếm số lượng khách truy cập và xem cách khách truy cập di chuyển trên trang web của chúng tôi và các dịch vụ khác như thế nào, chẳng hạn như để xem bạn truy cập những trang nào nhiều nhất, để giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi. Những cookie này cũng được sử dụng bởi các đối tác của chúng tôi, như Google Analytics, để xác nhận sự hoạt động của bạn và mang đến cho bạn quảng cáo tiếp thị có mức độ cá nhân hóa cao hơn. Những cookie này không thu thập thông tin nhận dạng bạn. Tất cả thông tin mà những cookie này thu thập được tổng hợp và do đó có tính ẩn danh.

 

d)     Cookie hướng mục tiêu

Những cookie này ghi lại việc bạn truy cập trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi, các trang mà bạn đã truy cập và liên kết mà bạn đã đi theo. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để giúp trang web, các dịch vụ khác của chúng tôi và quảng cáo được hiển thị trên các trang web này (nếu có) liên quan hơn đến sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này.

 

e)      Cookie khác

Những cookie này là từ các bên thứ ba và không thiết yếu.


3.        Quản lý cookie - Cài đặt trình duyệt

Hầu hết các trình duyệt đều tự động chấp nhận Cookie. Tuy nhiên, hầu hết các trình duyệt hiện đại đều cung cấp khả năng quản lý cookie theo tùy chọn của riêng bạn (các cài đặt về xóa, chặn, cho phép Cookie).

 

Trong những liên kết sau bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về việc quản lý Cookie với các trình duyệt phổ biến:

   Liên kết: "Google Chrome"

   Liên kết: "Internet Explorer"

   Liên kết: "Firefox"

   Liên kết: "Microsoft Edge"

   Liên kết: "Apple Safari"

 

Bạn có thể tắt Cookie bất cứ lúc nào, nhưng tắt cookie đi có thể ngăn bạn sử dụng những phần nhất định của các trang web.