Trang chủ

>

Chính sách cookie

Chính sách cookie của vivo

ngày 1 tháng 9 năm 2022

Chính sách cookie này mô tả các loại cookie khác nhau và các công nghệ tương tự mà có thể được sử dụng liên quan đến trang web thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của vivo Mobile Communication Co., Ltd. (sau đây gọi là "chúng tôi"), có địa chỉ đăng ký tại No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China. Chính sách này cũng mô tả cách bạn có thể quản lý cookie và các công nghệ tương tự.

1.         Cookie và các công nghệ tương tự là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie cho phép bạn cá nhân hóa trải nghiệm của mình trên các trang web của chúng tôi, ghi nhớ tùy chọn của bạn trong một khoảng thời gian nhất định, và giúp chúng tôi nâng cao tính hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm web. Cookie lưu trữ thông tin liên quan đến thiết bị đầu cuối cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng tôi thu nhận kiến thức trực tiếp về danh tính của bạn. Chỉ máy chủ đã tạo ra cookie mới có thể truy xuất và đọc nội dung của cookie.

 

Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ giống Cookie khác như Điểm ảnh cho các mục đích mà cookie cho phép. Điểm ảnh trên trang web của chúng tôi cũng cung cấp thông tin về việc sử dụng trang web đến máy chủ của chúng tôi hoặc/và máy chủ bên thứ ba nhưng không lưu trữ thông tin về trình duyệt của người dùng như cookie. Những Điểm ảnh này được phân loại và quản lý giống như cookie.

 

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh thu thập thông tin (như tên, số điện thoại, địa chỉ email, tọa độ GPS hoặc các vị trí chính xác khác, v.v.) mà có thể được sử dụng độc lập để trực tiếp xác định, liên hệ hoặc định vị chính xác một cá nhân thông qua cookie hoặc các công nghệ tương tự. Tuy nhiên, thông thường chúng tôi cần thu thập mã định danh người dùng cuối giả danh (như ID cookie giả danh, ID quảng cáo giả danh, v.v.), địa chỉ IP và các thông tin cơ bản khác về thiết bị/trình duyệt.

 

Xin lưu ý rằng khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên, chúng tôi sẽ hiển thị cửa sổ bật lên Biểu ngữ cookie và cung cấp cho bạn Chính sách cookie này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web, bạn được coi là đã đọc và đồng ý rằng chúng tôi sử dụng cookie để xử lý dữ liệu của bạn theo Chính sách cookie này.

 

2.         Cookie: Loại, danh mục và mục đích sử dụng

2.1 Loại

Chúng tôi phân ra hai loại cookie khác nhau như sau: 

 

a)      Cookie bên thứ nhất

Cookie bên thứ nhất chỉ các cookie nội bộ và trực tiếp (còn được gọi là "Cookie lâu dài") và thường là cần thiết để trang web hoặc các tính năng trên trang web hoạt động tối ưu. Và để có thể ghi nhớ các tùy chọn của bạn sau khi bạn rời trang web, như tùy chọn ngôn ngữ và cửa hàng ưu tiên. Những cookie này được trang web mà bạn đang truy cập thiết lập và chỉ trang web đó mới có thể đọc những cookie này.

 

b)      Cookie bên thứ ba

Cookie bên thứ ba là các cookie theo dõi hoặc cookie nhắm mục tiêu lại từ bên ngoài và do đó là cookie gián tiếp, thường dùng cho mục đích quảng cáo hoặc để thu thập thông tin về hành vi lướt web. Trang web của chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ bên ngoài đó. Ví dụ, một số trang của chúng tôi hiển thị nội dung từ các nhà cung cấp bên ngoài, như YouTube, Google và Twitter.

 

2.2   Danh mục và mục đích sử dụng

Cookie có thể được chia thành bốn danh mục dựa trên mục đích khác nhau:

 

a)      Cookie cực kỳ cần thiết

Đây là những cookie bắt buộc cho sự vận hành của trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào những khu vực bảo mật của trang web; nếu không có những cookie này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, như giỏ hàng và hiển thị thông tin trang web.

 

b)      Cookie chức năng

Những cookie này được dùng để nhận dạng bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi hoặc đăng nhập vào các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể lưu trữ vị trí địa lý của bạn trong một cookie để bảo đảm rằng chúng tôi hiển thị cho bạn trang web bản địa hóa được tùy biến cho khu vực của bạn. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung dành cho bạn, chào đón bạn bằng tên và ghi nhớ các tùy chọn của bạn.

 

c)       Cookie phân tích/hiệu suất

Những cookie này cho phép chúng tôi nhận dạng và đếm số lượng khách truy cập và nguồn khách truy cập và xem cách khách truy cập di chuyển trên trang web của chúng tôi và các dịch vụ khác như thế nào, chẳng hạn như để xem bạn truy cập những trang nào nhiều nhất, để giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng, mà không có giới hạn, Google Analytics ("GA"), Contentsquare ("CS") và các Cookie phân tích/hiệu suất tương tự để đạt được mục đích đó.

Như Google đã nêu rõ, thông tin do cookie của GA tạo ra thường sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Google và địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút gọn trước đó. Chỉ trong các trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ của bạn mới được truyền đến máy chủ của Google và rút gọn ở đó. Thay mặt chúng tôi, Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng internet. Địa chỉ IP được truyền từ trình duyệt của bạn như là một phần của Google Analytics sẽ không được liên kết với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của GA tại https://support.google.com/analytics/#topic=1008008.

Thông tin do cookie của CS tạo ra sẽ được lưu trữ trên máy chủ của CS trong EEA. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ Contentsquare tại https://contentsquare.com/services-privacy-policy/.

Thời hạn lưu giữ của Cookie phân tích/hiệu suất khác nhau thông thường từ mức ngắn như thời lượng bạn duyệt các trang web cho đến 13 tháng, tùy thuộc vào mục đích riêng của cookie.

 

d)      Cookie mục tiêu

Những cookie này ghi lại việc bạn truy cập trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi, các trang mà bạn đã truy cập và liên kết mà bạn đã đi theo. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để khiến trang web, các dịch vụ khác của chúng tôi và quảng cáo được hiển thị trên các trang đó (nếu có) mang tính liên quan hơn đến sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này.

 

e)       Cookie khác

Những cookie này là từ các bên thứ ba và không thiết yếu.

3.         Quản lý cookie - Cài đặt trình duyệt

Hầu hết các trình duyệt đều tự động chấp nhận cookie. Tuy nhiên, hầu hết các trình duyệt hiện đại đều cung cấp khả năng quản lý cookie theo tùy chọn của riêng bạn (các cài đặt về xóa, chặn và cho phép cookie).

 

Trong những liên kết sau bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về việc quản lý cookie với các trình duyệt phổ biến:

  Liên kết: "Google Chrome"

  Liên kết: "Internet Explorer"

  Liên kết: "Firefox"

  Liên kết: "Microsoft Edge"

  Liên kết: "Apple Safari"

 

Bạn có thể tắt cookie bất cứ lúc nào, nhưng việc tắt cookie có thể khiến bạn không sử dụng được những phần nhất định của các trang web.