Trang chủ

>

Chính sách cookie

Chính sách cookie của vivo

ngày 15 tháng 6 năm 2023

Chính sách cookie này mô tả các loại cookie khác nhau và các công nghệ tương tự có thể được dùng bởi vivo Mobile Communication Co., Ltd. (sau đây gọi là "chúng tôi", có địa chỉ đăng ký tại No 1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China) trên trang web của chúng tôi và các dịch vụ khác (sau đây gọi là "Dịch vụ"). Chính sách này cũng mô tả cách bạn có thể quản lý cookie và các công nghệ tương tự.

1.         Cookie và các công nghệ tương tự là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie cho phép chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Dịch vụ của chúng tôi, ghi nhớ tùy chọn của bạn trong một khoảng thời gian nhất định, và giúp chúng tôi nâng cao tính hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm web. Cookie lưu trữ thông tin liên quan đến thiết bị đầu cuối cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng tôi thu nhận kiến thức trực tiếp về danh tính của bạn. Chỉ máy chủ đã tạo ra cookie mới có thể truy xuất và đọc nội dung của cookie.

 

Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ giống Cookie khác, như điểm ảnh hoặc đèn hiệu web, cho các mục đích mà cookie cho phép. Điểm ảnh trên Dịch vụ của chúng tôi cũng cung cấp thông tin được đọc từ thiết bị của bạn đến máy chủ của chúng tôi và/hoặc máy chủ bên thứ ba để phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc để cung cấp nội dung và quảng cáo liên quan hơn đến bạn. Những điểm ảnh này được phân loại và quản lý giống như cookie. Đối với mục đích của chính sách này, chúng tôi gọi chung tất cả các công nghệ trên là "Cookie".

 

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh thu thập thông tin (như tên, số điện thoại, địa chỉ email, tọa độ GPS hoặc các vị trí chính xác khác, v.v.) mà có thể được sử dụng độc lập để trực tiếp xác định, liên hệ hoặc định vị chính xác một cá nhân thông qua cookie hoặc các công nghệ tương tự. Tuy nhiên, thông thường chúng tôi cần thu thập mã định danh người dùng cuối giả danh (như ID cookie giả danh, ID quảng cáo giả danh, v.v.), địa chỉ IP và các thông tin cơ bản khác về thiết bị/trình duyệt.

 

Xin lưu ý rằng lần đầu tiên bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ hiển thị Biểu ngữ cookie và cung cấp cho bạn Chính sách cookie này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ được coi là đã đọc và đồng ý rằng chúng tôi sử dụng cookie để xử lý dữ liệu của bạn theo Chính sách cookie này.

 

2.         Cookie: Loại, danh mục và mục đích sử dụng

2.1 Loại

Chúng tôi phân ra hai loại cookie khác nhau như sau: 

 

a)      Cookie bên thứ nhất

Cookie bên thứ nhất được đặt bởi chính trang web mà bạn đang truy cập, chính xác hơn là trên tên miền của trang web. Hầu hết tất cả các trang web cần sử dụng Cookie bên thứ nhất để bảo đảm việc cung cấp mượt mà trang web và các tính năng của trang web. Thông tin được lưu trữ trong các Cookie bên thứ nhất chỉ có thể được đọc bởi trang web mà bạn đang truy cập.

 

b)      Cookie bên thứ ba

 Cookie bên thứ ba là các cookie được đặt bởi các tên miền ngoài tên miền mà bạn đang truy cập. Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể hiển thị nội dung từ một trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba, điều này có thể dẫn đến việc các Cookie bên thứ ba được lưu trữ trên thiết bị hoặc trình duyệt của bạn và được truy cập bởi các bên thứ ba đó. Chúng tôi không kiểm soát việc lưu trữ và sử dụng những cookie này bởi những bên thứ ba này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó trên trang web của họ để biết thông tin về việc họ sử dụng Cookie.

 

2.2   Danh mục và mục đích sử dụng

Cookie có thể được chia thành bốn danh mục dựa trên mục đích khác nhau:

 

a)      Cookie cực kỳ cần thiết

Đây là những cookie cần thiết cho hoạt động vận hành của trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào những khu vực bảo mật của trang web; nếu không có những cookie này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, như giỏ hàng và hiển thị thông tin trang web.

 

b)      Cookie chức năng

Những cookie này được dùng để nhận dạng bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi hoặc đăng nhập vào các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể lưu trữ vị trí địa lý của bạn trong một cookie để bảo đảm rằng chúng tôi hiển thị cho bạn dịch vụ bản địa hóa được tùy biến cho khu vực của bạn.

 

c)       Cookie phân tích/hiệu suất

Những cookie này cho phép chúng tôi nhận dạng và đếm số lượng khách truy cập và nguồn khách truy cập và xem cách khách truy cập di chuyển qua Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như để xem bạn truy cập những trang nào thường xuyên nhất, để giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng, mà không có giới hạn, Google Analytics ("GA"), Contentsquare ("CS") và các Cookie phân tích/hiệu suất tương tự để đạt được mục đích đó.

Như Google đã nêu rõ, thông tin do cookie của GA tạo ra thường sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Google và địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút gọn trước đó. Chỉ trong các trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ của bạn mới được truyền đến máy chủ của Google và rút gọn ở đó. Thay mặt chúng tôi, Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng internet. Địa chỉ IP được truyền từ trình duyệt của bạn như là một phần của Google Analytics sẽ không được liên kết với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của GA tại https://support.google.com/analytics/#topic=1008008.

Thông tin do cookie của CS tạo ra sẽ được lưu trữ trên máy chủ của CS trong EEA. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ Contentsquare tại https://contentsquare.com/services-privacy-policy/.

Thời hạn lưu giữ của Cookie phân tích/hiệu suất khác nhau thông thường từ mức ngắn như thời lượng bạn duyệt các trang web cho đến 13 tháng, tùy thuộc vào mục đích riêng của cookie.

 

d)      Cookie mục tiêu

Những cookie này ghi lại cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã nhấp vào. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để giúp Dịch vụ hoặc quảng cáo của chúng tôi mang tính liên quan hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba được chúng tôi lựa chọn kỹ càng cho mục đích này, như TikTok, Google và Twitter. Thông tin do các điểm ảnh của TikTok tạo ra sẽ được lưu trữ trên máy chủ của họ ở Singapore. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Chính sách cookie của nền tảng TikTok tại https://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/en. Như đã đề cập ở trên, thông tin do cookie của GA tạo ra thường sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của Google, như trường hợp của Cookie nhắm mục tiêu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của GA tại https://support.google.com/analytics/#topic=1008008.

Chúng tôi, và các đối tác kinh doanh được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, có thể sử dụng cookie nhắm mục tiêu khi chúng tôi hiển thị quảng cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trên các trang web bên thứ ba, để chúng tôi có thể biết được trang web và quảng cáo nào mà khách hàng của chúng tôi đã xem và quảng cáo nào mà họ đã tương tác với. Dựa trên thông tin được những cookie này thu thập, các trang web bên thứ ba có thể cung cấp cho bạn các quảng cáo mang tính liên quan hơn đến sở thích của bạn. Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn của mình về những cookie này trên những trang web bên thứ ba này. Để biết thêm chi tiết về những cookie này, vui lòng truy cập các chính sách quyền riêng tư của họ:

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en

Google: https://policies.google.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

 

e)      Cookie khác

Những cookie này là từ các bên thứ ba và không thiết yếu.

3.         Quản lý cookie - Cài đặt trình duyệt

Hầu hết các trình duyệt hiện đại đều cung cấp khả năng quản lý cookie theo tùy chọn của riêng bạn (các cài đặt để xóa, chặn hoặc cho phép cookie).

 

Trong những liên kết sau bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về cách quản lý cookie với các trình duyệt phổ biến:

  Liên kết: "Google Chrome"

  Liên kết: "Internet Explorer"

  Liên kết: "Firefox"

  Liên kết: "Microsoft Edge"

  Liên kết: "Apple Safari"

Bạn có thể tắt một số cookie bất cứ lúc nào, nhưng việc tắt cookie có thể khiến bạn không sử dụng được những phần nhất định của Dịch vụ.

4.         Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách cookie này hoặc việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn cần báo cáo một vấn đề hoặc liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn thực thi bất kỳ quyền nào của mình theo các luật về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, vui lòng nhấn vào đây. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết yêu cầu của bạn mà không chậm trễ quá đáng và trong mọi trường hợp trong bất kỳ giới hạn thời gian nào được quy định trong các luật bảo vệ dữ liệu liên quan.

Tất cả các hoạt động đã đề cập trong Chính sách cookie này sẽ được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, từ đó bạn cũng có thể tìm thấy thêm chi tiết về hoạt động của chúng tôi.