Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

V5s

Funtouch OS

công cụ

PD1612DF_EX_A_3.14.2New

Ngày phát hành : 2019-07-19

Kích thước tệp : 1843.2M

Tải xuống : 326

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống