Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

Y85

Funtouch OS

công cụ

PD1803F_EX_A_1.23.10New

Ngày phát hành : 2022-08-12

Kích thước tệp : 2355.2M

Tải xuống : 408

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống