Trang chủ

>

Hỗ trợ

>

Cập nhật hệ thống

>

Y91C

Funtouch OS

công cụ

PD1818HF_EX_A_1.22.3New

Ngày phát hành : 2023-01-13

Kích thước tệp : 1945.6M

Tải xuống : 2429

Tải xuống

MTP Driver

Kích thước tệp : 1.87M

Hệ thống hỗ trợ : Windows

Trình điều khiển để người dùng vivo quản lý các tệp của điện thoại thông minh trên máy tính.

Tải xuống